FUNGSI & OBJEKTIF

Ditulis pada .

FUNGSI

Merancang, merekabentuk dan membina projek infrastruktur seperti jalan, bangunan kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan produk kejuruteraan yang berkaitan:

  1. Menyelenggara jalan dan bangunan kerajaan yang tertentu dan :
  2. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan diperingkat persekutuan, negeri dan daerah.

OBJEKTIF

Sebagai perunding utama kepada Kerajaan Negeri Terengganu, objektif Jabatan Kerja Raya adalah untuk :
Menyerahkan projek yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.