SEBUTHARGA/UNDI BANGUNAN

Ditulis pada .

 

PEJABAT JURUTERA DAERAH

JKR DUNGUN

 

 

KENYATAAN SEBUTHARGA BANGUNAN

 

1.           Kontraktor-kontraktor  yang berdaftar  dengan Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), mempunyai Sijil Taraf Buniputera (STB) yang masih dibenarkan membuat  kerja-kerja  sebutharga adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga di bawah ini:-

 

Tajuk Sebutharga

SH/JKRD/B06/2018   

Kerja- kerja mencuci dan membersihkan bangunan termasuk membekal barang - barang tertentu dan lain-lain kerja berkaitan di Jabatan Rerja Raya Dungun, Terengganu

Taraf/Jenis Syarikat

 Bumiputra.

Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan

 Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB, Mempunyai PERAKUAN PENDAFTRAN KONTRAKTOR (PPK) dan SIJIL TARAF BUMIPUTERA (SPB)

Tempat

 Bahagian Kontrak JKR, Dungun 

Tarikh Jual & Harga Dokumen

 Mulai 15/04/2018 hingga 19/04/2018 dengan bayaran tunai sebanyak RM10.00

Masa & Waktu

               Ahad hingga Rabu                                                                           Khamis

    (08.30 Pagi hingga 12.30 Tengahari)                      (08.30 Pagi hingga 12.30 Tengahari)     (02.15 Petang hingga 04.00 Petang                     (02.15 Petang hingga 03.00 Petang)

 

 

2.       Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga di atas hendaklah membawa Sijil Asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputra (PKK). Bayaran borang sebutharga hendaklah  dibayar secara tunai.  

 

3.        Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Jurutera Daerah, JKR, Dungun tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, hari  AHAD, 22.04.2018.   Borang Sebutharga tidak akan dijual pada tarikh tutup sebutharga.