SEBUTHARGA/UNDI BANGUNAN

Ditulis pada .


PEJABAT JURUTERA DAERAH

JKR DUNGUN

 

KENYATAAN SEBUTHARGA BANGUNAN

 

 

 

Arahan Kepada Penyebutharga.

1.Sebutharga ini terbuka kepada semua kontraktor yang berdaftar di negeri TERENGGANU bagi Gred G2 Kategori B28.

2. Borang googleform hendaklah diisikan SEKALI sahaja bagi setiap kontraktor. Borang yang diisikan lebih daripada sekali akan DITOLAK.

3. Bagi kontraktor yang memohon Kebenaran Khas daripada CIDB, sila lampirkan surat kelulusan tersebut.

4. Borang sebutharga akan di email kepada kontraktor selepas semakan pendaftaran dibuat.

5. Dokumen sebutharga hendaklah dicetak semua helaian dan diisi dengan lengkap. Dokumen yang tidak dicetak dan diisi dengan lengkap akan DITOLAK.

6. Penyebut Harga adalah dikehendaki mengemukakan dokumen sebutharga bersama-sama salinan dokumen seperti berikut:-

  • Salinan Kad Pengenalan Pemilik Lesen.
  • Salinan Lesen CIDB
  • Salinan Kelulusan Kebenaran Khas CIDB ( Jika Berkenaan)
  • Maklumat kemampuan kewangan dalam bentuk Penyata Akuan Bank yang DISAHKAN oleh Pengurus Cawangan Bank berkenaan untuk tiga (3) bulan yang terakhir.

7. Kontraktor adalah digalakkan untuk menghantar dokumen sebutharga yang lengkap dicetak dan diisikan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan pada hari tutup sebutharga.

 


 

 

KERJA-KERJA MENAIKTARAF KLINIK PERGIGIAN DENGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN SERTA KERJA-KERJA ELEKTRIKAL YANG BERKAITAN DI KLINIK PERGIGIAN KUALA ABANG, DUNGUN, TERENGGANU.

 

SEBUT HARGA JKR BIL: SH/JKRD/G2/B13/2020

                                                                                                                                                                                                     

1.Sebut Harga adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred....G2......Kategori....B......Pengkhususan....B28...... atau Kementerian Kewangan....-...... .                 

2.Kontraktor perlu membuat pendaftaran menggunakan pautan googleform yang akan disediakan di media sosial Facebook Jabatan Kerja Raya Dungun dan laman web rasmi Jabatan Kerja Raya Dungun.

3.Pendaftaran Kontraktor bermula pada tarikh 28.09.2020 – ISNIN Jam 9.00 Pagi sehingga 01.10.2020 – KHAMIS Jam 12.00 Tengah hari.

4.Dokumen sebutharga akan dibekalkan bermula 01.10.2020 – KHAMIS Jam 2.00 Petang sehingga 05.10.2020 – SELASA Jam 5.00 Petang. Hanya kontraktor yang berdaftar dan layak sahaja akan dibekalkan dokumen sebutharga melalui email.

5.Lawatan tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.

  a) Taklimat Sebut Harga akan diadakan secara atas talian melalui pautan di Facebook Jabatan Kerja Raya Dungun.

 

6.Dokumen Sebut Harga dalam bentuk (Salinan cetak) yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Pejabat JKR DUNGUN tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari, hari SELASA(16 OKTOBER 2020).

 

 

  LINK GOOGLE FORM
SH/JKRD/G2/B13/2020 https://forms.gle/FCbtHxhdRJ9isMsn9