SEBUTHARGA/UNDI JALAN

Ditulis pada .

 

 

PEJABAT JURUTERA DAERAH

JKR DUNGUN

 

 

NOTIS KERJA UNDI JALAN

 

Dimaklumkan kerja-kerja undi untuk Kerja Penyelenggaraan Jalan akan diadakan sebagaimana berikut:-

 

 

Tarikh

:

  12 MEI 2019 (AHAD)

 

 

 

 

 

 

Waktu Pendaftaran

:

 8.30 pagi hingga 10.30 pagi

 

 

 

 

 

 

Tempat Pendaftaran

:

 Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

 

 

 

 

 

 

Waktu Undian

:

11.00 pagi.

 

 

 

 

 

 

Tempat Undian

:

Dewan JKR Dungun.

 

Syarat-Syarat:

Semua Kontraktor Tempatan (DUNGUN) yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai syarat pendaftaran seperti di bawah, mempunyai Sijil Perolehan Kerja dan bertaraf Bumiputra dijemput menyertai kerja-kerja undi ini.

                            GRED                         KATEGORI                            PENGKHUSUSAN

                               G1                                CE                                           CE43

Sila bawa bersama salinan Asal Sijil dan masih berkuatkuasa sebagaimana berikut:-

i.                   Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB

ii.                  Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii.                 Sijil Taraf Bumiputra (PKK)

 

HANYA PEGAWAI SYARIKAT YANG BERTAULIAH SEPERTI DI DALAM SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN SAHAJA DIBENARKAN MENGAMBIL BAHAGIAN DI DALAM UNDIAN.

 

LAMPIRAN ‘A’

BIL

KETERANGAN KERJA

ANGGARAN KOS

1.

 Kerja - kerja penyelenggaraan besi penghalang             (GUARDRAIL) di jalan - jalan negeri serta lain - lain     kerja  berkaitan di Daerah Dungun, Terengganu.

 [GRED G1/CE/CE43]

 

RM 30,000.00

2.

 Kerja -kerja mengganti semula papan tanda yang rosak   di jalan - jalan negeri serta lain - lain kerja berkaitan di   Daerah Dungun, Terengganu.

 [GRED G1/CE/CE43]

 

          RM 30,000.00

 

 

                           GRED                         KATEGORI                            PENGKHUSUSAN

                               G1                                B                                                B26

 

BIL

KETERANGAN KERJA

ANGGARAN KOS

1.

 Kerja - kerja meroboh menara pemerhati polis di jalan   Jerangau - Jabor Laluan FT 14 SEC.81 serta lain - lain     kerja  berkaitan di Daerah Dungun, Terengganu.

 [GRED G1/B/B26]

 

RM 20,000.00

 

RALAT

NOTIS UNDI BIL : JKRD/25/14 Jld.3 - (20)

Kerja - kerja meroboh menara pemerhati polis di jalan   Jerangau - Jabor Laluan FT 14 SEC.81 serta lain - lain     kerja  berkaitan di Daerah Dungun, Terengganu.

1. Merujuk kepada notis undi yang dikeluarkan Jabatan Kerja Raya Dungun pada 05 Mei 2019, bagi kontraktor tempatan (DUNGUN) adalah DIPINDA kepada kontraktor tempatan (DUNGUN dan KEMAMAN)

 

 

 

 

 

KENYATAAN SEBUTHARGA JALAN 

 

1.             Kontraktor-kontraktor Gred G1 Kategori CE Pengkhususan    CE 21  yang berdaftar  dengan Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)  yang masih dibenarkan membuat  kerja-kerja  sebutharga adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga di bawah ini:-

 

Tajuk Sebutharga

SH/JKRD/J011/2019  -  Pengkhususan CE 21

Kerja-Kerja membaiki longkang dan culvert serta lain - lain kerja berkaitan di laluan T 085 Jalan Batu Tiong Di Laluan T 121 Tanjung Jara, seberang Pintasan Daerah Dungun, Terengganu.

Taraf/Jenis Syarikat

 Bumiputera.

Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan

 Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB, Gred G1 Kategori CE Pengkhususan CE 21

Tempat

 Bahagian Kontrak JKR, Dungun 

Tarikh Jual & Harga Dokumen

 Mulai 08/05/2019 hingga 14/05/2019 dengan bayaran tunai sebanyak RM15.00

Masa & Waktu

               Ahad hingga Rabu                                                     Khamis

    (08.30 Pagi hingga 12.30 Tengahari)             (08.30 Pagi hingga 12.30 Tengahari)

    (02.15 Petang hingga 04.30 Petang)              (2.15 Petang hingga 03.00 Petang)

 

2.       Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga di atas hendaklah membawa Sijil Asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputra (PKK). Bayaran borang sebutharga hendaklah  dibayar secara tunai.

 

3.       Kontraktor-kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat pada 08.05.2019 jam 10.30 pagi taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul di Pejabat Jurutera Daerah JKR Dungun pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftran Kontraktor (PPK), (SPKK) sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat ini.

 

4.        Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Jurutera Daerah, JKR Dungun tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari,  15.05.2019 (Rabu).   Borang Sebutharga tidak akan dijual pada tarikh tutup sebutharga.