SEBUTHARGA/UNDI JALAN

Ditulis pada .

 

 

PEJABAT JURUTERA DAERAH

JKR DUNGUN

 

 

KENYATAAN SEBUTHARGA JALAN 

 

1.             Kontraktor-kontraktor Gred G1 dan G2 Kategori CE Pengkhususan CE01 dan CE02  yang berdaftar  dengan Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai syarat pendaftaran, mempunyai Sijil Perolehan Kerja dan Bertaraf Bumiputra  yang masih dibenarkan membuat  kerja-kerja  sebutharga adalah dipelawa untuk menyertai sebutharga di bawah ini:-

 

Tajuk Sebutharga

SH/JKRD/G2/J01/2018  -  Pengkhususan CE01

Memperelok Kawasan Kerap Berlaku Kemalangan Di Laluan FT 003 KM 73, Jalan Kuala Terengganu - Kuantan, Daerah Dungun, Terengganu.

  SH/JKRD/J01/2018  -  Pengkhususan CE02

Kerja-Kerja Membaiki Kerosakkan Expansion Joint serta Lain- lain Kerja Berkaitan Di Jln. Lapangan Terbang dan Tok Kah, Daerah Dungun, Terengganu.

  SH/JKRD/J02/2018  -  Pengkhususan CE01

Kerja-Kerja  Membaiki Kerosakkan Permukaan Jalan serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Jln. Sk. Kg. Minda, Daerah Dungun, Terengganu.

 

SH/JKRD/J03/2018  –  Pengkhususan CE01

Kerja-kerja  Membaiki Kerosakkan Permukaan Jalan Di Jln. Lama Sg. Udang serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Daerah Dungun, Terengganu.

 

SH/JKRD/J04/2018  –  Pengkhususan CE01

Kerja-kerja  Membaiki Kerosakkan Permukaan Jalan serta Lain-lain kerja Berkaitan Di laluan T118 Simpang Masjid Serdang, Daerah Dungun, Terengganu.

Taraf/Jenis Syarikat

 Bumiputera.

Gred CIDB, Kategori, Pengkhususan

 Kontraktor yang berdaftar dengan CIDB, Gred G1 dan G2 Kategori CE   Pengkhususan CE01 dan CE02

Tempat

 Bahagian Kontrak JKR, Dungun 

Tarikh Jual & Harga Dokumen

 Mulai 19/02/2018 hingga 25/02/2012 dengan bayaran tunai sebanyak RM10.00

Masa & Waktu

               Ahad hingga Rabu                                                     Khamis

    (08.30 Pagi hingga 12.30 Tengahari)             (08.30 Pagi hingga 12.30 Tengahari)

    (02.15 Petang hingga 04.30 Petang)              (2.15 Petang hingga 03.00 Petang)

 

2.       Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebutharga di atas hendaklah membawa Sijil ASAL Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputra (STB) dan bersertakan salinan perakuan/sijil tersebut. Bayaran borang sebutharga hendaklah  dibayar secara tunai.

 

3.        Borang sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Jurutera Daerah, JKR, Dungun tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, hari ISNIN  26.02.2018. Borang Sebutharga tidak akan dijual pada tarikh tutup sebutharga.