KANDUNGAN DOKUMEN TENDER

KANDUNGAN DOKUMEN TENDER

 

 

DOKUMEN TENDER

 

Antara kandungan yang patut ada di dalam sesuatu dokumen tender adalah:

 

        Arahan kepada penender

        Spesifikasi-spesifikasi

        Borang-borang tender

        Surat Setujuterima

        Syarat-syarat tender

        Terma-terma kontrak

        Bills of Quantities/Ringkasan tender

        Jadual Kadar Harga

        Lukisan teknikal serta pelan

        Cadangan-cadangan pemindahan teknologi

        Prestasi/Track record

        Profail/Kedudukan kewangan petender

        Perkara-perkara lain yang berkaitan

 

 

Klausa utama yang perlu dimasukkan di dalam dokumen tender kerja

 

Agensi-agensi dimestikan untuk menggunakanborang JKR Siri 203 (Pin. 10/83) untuk tender kerja. Penggunaan borang JKR Siri 203 hanya dikecualikan bagi projek-projek yang dilaksanakan secara Turnkey, B.O.T., Cost Plus, Privatised atau projek-projek yang dibiayai oleh peruntukan asing jika pemakaian borang JKR Siri 203 ini tidak dipersetujui.

 

Bagi projek seperti yang tidak menggunakan borang JKR Siri 203, perkara-perkara berikut hendaklah dinyatakan di dalam dokumen tender, jika berkenaan:-

 

        tempoh sahlaku tender,

        larangan publisiti,

        jadual pelaksanaan kerja,

        tempoh siap kerja,

        kelewatan dan lanjutan masa,

        gantirugi yang ditentukan dan ditetapkan,

        penamatan kontrak,

        insurans kerja,

        arahan perubahan,

        terma pembayaran,

        tempoh tanggungan kecacatan/waranti,

        timbang tara, dan

        terma-terma lain yang perlu bagi menjaga kepentingan Kerajaan.

Bilangan Pengunjung

Hari IniHari Ini49
SemalamSemalam67
Bulan iniBulan ini1763
Semua HariSemua Hari73920